Smartphone zombie

13.06.2018 19:35
Také v Česku začíná být problém s chodci, kteří nesledují provoz a jsou zcela zaujati svými chytrými mobilními telefony. Více na: https://www.autorevue.cz/smartphone-zombies-jsou-hrozbou-pro-ridice-o-co-konkretne-jde
 
Zřejmě už se vám také stalo, že jste museli prudce brzdit nebo udělat jiný manévr, abyste zabránili střetu s chodcem, který se po vozovce pohyboval zahleděný na displej svého chytrého telefonu, a navíc ještě se sluchátky v uších.
 
Právě tito lidé podle odborníků na bezpečnost silničního provozu způsobují ve vyspělých zemích na celém světě čím dál více dopravních nehod. Dokonce už byl v této souvislosti zaveden speciální termín - smartphone zombies. Více na: https://www.autorevue.cz/smartphone-zombies-jsou-hrozbou-pro-ridice-o-co-konkretne-jde
 
to velice vážný problém i podle Národní bezpečnostní rady USA, která konstatovala, že rozptýlená pozornost při chůzi je ve Spojených státech nejčastější příčinou neúmyslné smrti v pozemní dopravě.
 
Také v České republice to, podle Romana Budského z týmu dopravní bezpečnosti, začíná být problém. Chodci jsou totiž druhými nejčastějšími oběťmi dopravních nehod. Z 502 lidí, kteří vloni v Česku zahynuli na silnicích, jich byla pětina - přesně 101. Více na: https://www.autorevue.cz/smartphone-zombies-jsou-hrozbou-pro-ridice-o-co-konkretne-jde
 
Právě kvůli takovým lidem opětovně stoupají počty střetů s chodci i na chráněných místech, jako jsou zejména přechody. "Loni tam zahynulo 18 lidí," vyčíslil Budský. Většina chodců umírá při nehodách v obcích (71) oproti 41, kteří zahynuli při dopravních nehodách mimo obce. Narůstá také počet usmrcených chodců za denního světla. To všechno odpovídá teorii, že podíl nepozorných s mobily vzrůstá.
 
Na tento problém se rozhodli v některých zemích reagovat i různými opatřeními. Například město Honolulu začalo takto jednajícím přistiženým osobám udělovat pokuty. Ty se pohybují v rozmezí od 14 do 100 dolarů. Výše pokuty je stanoveno zejména podle toho, zda je takový smartphone zombie přistižen poprvé nebo se takového jednání dopouští opakovaně. Více na: https://www.autorevue.cz/smartphone-zombies-jsou-hrozbou-pro-ridice-o-co-konkretne-jde
 
 
Některé pokusy jak se s tímto fenoménem vypořádat, jsou spíše úsměvné. Například v Londýně otestovali lampy s "chrániči", které mají zabránit úrazům hlav nepozorných chodců.
 
Jiná opatření už dávají větší logiku. Konkrétně v Nizozemsku a v Německu jsou již instalované nové typy světelné signalizace pro chodce. Kromě klasického zobrazení zeleného či červeného panáčka se ještě na chodník před hranicí vozovky promítá červený nebo zelený pruh. Toho si chodec se skloněnou hlavou při čtení zpráv v mobilu daleko snáze všimne. 
 
https://www.autorevue.cz/smartphone-zombies-jsou-hrozbou-pro-ridice-o-co-konkretne-jde