ŠKOLNÍ HUMOR: učitel x žák

21.08.2016 19:14

Nevím, jestli se mi to zdá, ale humoru ve škole je čím dál méně. Proto mě zaujal článek Mgr. Kláry Šeďové, Ph.D., z Ústavu pedagogických věd MU. Její obsáhlá studie s názvem "Žáci se smějí učitelům: podoby a funkce školního humoru zaměřeného na učitele" je věnována otázce žákovského humoru zaměřeného na učitele v prostředí druhého stupně základní školy a je založen na analýze písemných vyprávění žáků. Článek vyšel v časopise Pedagogická orientace (2012, roč. 22, č. 1, s. 41–65).

a modus učitelského vtipu. Analýza ukazuje řadu funkcí školního humoru, především co se týče přijatelného vyjádření hostilních pocitů žáků i učitelů.Článek je věnován otázce žákovského humoru zaměřeného na učitele v prostředí druhého stupně základní školy a je založen na analýze písemných vyprávění
žáků. Získaná data jsou kategorizována podle různých situačních modů, v nichž se učitel jako objekt humoru ocitá – modus nezáměrné komiky, modus žákovské léčky
a modus učitelského vtipu. Analýza ukazuje řadu funkcí školního humoru, především co se týče přijatelného vyjádření hostilních pocitů žáků i učitelů.