...Dušičky jsou vzpomínkou na všechny věrné zesnulé?

30.10.2018 20:30

Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka všech věrných zemřelých, Svátek zesnulých, Památka zesnulých či lidově Dušičky.

Údajně se slaví od 10. století (zavedl jí opat Odilo r. 998), který se takto snažil čelit přetrvávajícím pohanským obřadům. Na svátek Dušiček se pořádaly průvody na hřbitovy, zdobily se hroby, v kaplích, kostelech či jen u hlavního hřbitovního kříže se konaly bohoslužby slova či mše svaté. Symbolickým aktem je zapálení svíčky, která se vztahuje ke vzpomínce a věčnému životu: "Vzpomínáme na naše blízké a v duchu se ptáme, jaké svědectví nám zanechali.“