Polovině učitelů hrozí vyhoření. Na vině je nízká prestiž profese i potíže s rodiči žáků...

12.05.2018 17:52

Téměř polovina učitelů je ohrožena takzvaným syndromem vyhoření. Průzkum Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy mezi dvěma a půl tisíci pedagogy ukázal, že pětina z nich má dokonce střední až závažné příznaky těchto psychických potíží a potřebovala by odbornou péči. Více informací najdete na webu https://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2385268-polovine-ucitelu-hrozi-vyhoreni-na-vine-je-nizka-prestiz-profese-i-potize-s-rodici