Článek: Jak vychovávat děti k samostatnosti?

10.08.2016 12:30

Jak vychovávat děti k samostatnosti?

Autor: PhDr. Daniela Kramulová | Datum: 5.5.2016 | Vydání: 5/2016

Výchova k samostatnosti je tak trochu tanec mezi vejci, resp. mezi prostorem a svobodou na jedné straně a řádem s pravidly na straně druhé.

Dnešní děti jsou prý chytřejší a šikovnější než předchozí generace, slýcháme občas od rodičů a prarodičů. Jako příklad většinou uvádějí, že děti umí už v batolecím věku ovládat „elektronické hračky“ – zapnou televizi, „listují“ na dotykovém displeji a chápou jednoduché hry v počítači. Také se dokážou „domluvit“ i s minimální slovní zásobou, a především prosadit se. V moderním světě se prý díky tomu neztratí. Když se před takovými nadšenými obdivovateli svých potomků zmíníte o tom, že zaostávají v základních dovednostech sebeobsluhy a v řadě oblastí jsou málo samostatné, spolehlivě je popudíte.

Než se začneme zabývat tím, jak vychovávat děti k samostatnosti, mohli bychom se podívat, co k ní s velkou pravděpodobností nevede. Podle dětské poradenské psycholožky Ivany Halíkové je to na jedné straně příliš protektivní výchova, na straně druhé přeceňování schopností dítěte s ohledem na jeho věk, psychický a sociální vývoj. Výsledkem prvního přístupu je nesamostatnosti – pokud nemá dítě příležitost nic samostatně vyzkoušet a o ničem si rozhodnout, jednoduše se to nenaučí. Produktem druhého výchovného přístupu úzkostnost. „Pokud po dítěti opakovaně chceme, aby řešilo situace, které jsou nad jeho síly, můžeme dosáhnout toho, že nebude schopné se rozhodnout vůbec, bude ochromené strachem, jestli unese odpovědnost, která z rozhodnutí vyplývá,“ upozorňuje doktorka Halíková.

Dobrý rodič v pasti

„Samostatnost vnímám jako pozitivní vedlejší produkt celé řady výchovných situací. Když před děti stavíme věkově přiměřené úkoly, když jim poskytneme podporu, aby je zvládly, stavíme tím základy budoucí samostatnosti,“ konstatuje psycholožka Halíková. Vždycky bychom měli určit oblasti, v nichž může dítě rozhodovat samo a je si toho vědomé, a oblasti, kde zcela jednoznačně rozhodují rodiče, učitelka v mateřské škole či jiný dospělý. „Holčičky si například mohou rozhodnout, jestli si vezmou červenou nebo modrou sukýnku, ale ve třech či čtyřech letech těžko posoudí, jestli půjdou ven jen ve svetříku nebo v kabátě. Jak dítě roste a vyvíjí se, přechází z jednoduchých kompetencí ke složitějším a postupně si smí rozhodovat o více a více věcech. Tam, kde výchova dobře funguje, děti přirozeně chtějí být samostatné, chtějí se rovnat větším. Jednoduše je k samostatnosti vychováváme tak, že jim dáme určitou míru svobody. Ale nesmí jí být moc,“ dodává odbornice.

Jenže správná míra, to je občas problém. Ve vztahu k vnějšímu světu dáváme dětem mnohdy svobody málo. „Velmi často se setkávám s tím, že maminky jsou zvyklé za děti vše dělat, všude je odvést, všem vysvětlit, co jejich dítě potřebuje. Přestože stojí vedle nich, nenechají je promluvit,“ říká psycholožka. Podobné zkušenosti mají dětští lékaři, někdy dokonce i učitelé u zápisu do prvních tříd.

Rodiče jsou znejistěni medializovanými kauzami, v nichž došlo k ohrožení bezpečnosti, nebo dokonce života dětí – únosy, přepadení, obtěžování, pohlavní zneužití, úrazy při hře, střet s autem na silnici… Skupinku dětí hrajících si samostatně na hřišti nebo jdoucí po ulici už prakticky nevidíme. Rodiče nemají strach jen o dcery a syny, ale i o vlastní dobrou pověst: Co si o nich sousedé pomyslí, když uvidí jejich děti před domem samotné? Jak matka obstojí mezi kamarádkami, pokud se dozvědí, že dovolila holčičkám ve věku pěti a šesti let hrát si bez dozoru na balkóně?

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 5/2016 nebo v On-line archivu.

Text byl převzat z webových stránek Portálu - https://portal.cz/casopisy/info/ukazky/jak-vychovavat-deti-k-samostatnosti/57799/