Co víme o domácím násilí?

26.05.2015 11:29

Domácí násilí je trochu tabuizované téma, i když se o něm píše čím dál více. I pedagog může s tímto jevem přijít do kontaktu, nejen sám osobně - ve svém soukromém životě, ale především při své pedagogické práci.

Připojuji několik textů k problematice domácího násilí od odborníků (texty jsou převzaty z webu MŠMT a byly prosloveny na konferenci o domácím násilí v Praze v loňském roce):

- L.Čírtková: Domácí násilí.

-  Z.Dušková: Traumatizující dopad domácího násilí na dítě .

- P.Vitoušová: právní rámec domácího násilí.

- B.Holušová: Intervenční centra.