Autismus a vše okolo něj - první info

15.02.2016 11:13

Ve škole se čím dál více můžete potkat se žáky, kteří mají diagnostikovanou nějakou formu autismu. 

Co je to vlastně autismus? Jak se pozná?

Základní informace můžete nalézt v odborných klasifikacích, kde jsou přesně stanovena diagnostická kritéria. K dispozici ke stažení jsou zde: MKN-10/ICD-10 (Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů, kterou vydává Světová zdravotnická organizace) a DSM-IV (mezinárodně používaná příručka Americké psychiatrické společnosti pro klasifikaci a statistiku mentálních poruch).

Moc pěkně je autismus vystižen v tomto textu o mýtech (uveřejněno na https://www.autismus.cz/myty-o-autismu/myty-o-autismu-5.html)

 

Zde budu průběžně uveřejňovat užitečné stránky a odkazy na téma autismus:

  • https://www.autismus.cz/odborne-clanky/2.html

  • www.praha.apla.cz.

  • https://www.aplavysocina.cz/index.php/autismus-diagnostika

  • https://www.aspergeruvsyndrom.cz