Články

Jaroslav Foglar a jeho koncepce výchovy a prevence problémového chování

31.07.2014 11:44
Zaujal mě článek profesora Rudolfa Kohoutka (uveřejněný na jeho stránkách) o Jaroslavu Foglarovi, ve kterém se zabývá pozitivním vlivem foglarových děl na vývoj čtenářů, jeho výchovnou koncepcí a...

Sigmund Freud (Sigismund Schlomo Freud); živý odkaz nebo padlá modla?

31.07.2014 11:42
Zajímavý článek R.Honzáka o S.Freudovi vyšel v časopise Psychosom č.2/2006:     Jak surrealistickou formou poučí zvídavé čtenáře portál Wikipedia, „Sigmund Freud (6. května, 1856 - 23....

Patologičtí lháři nemohou za to, že lžou, protože jsou tak naprogramováni

30.07.2014 11:37
Krátký postřeh R.Honzáka vycházející se zahraničního výzkumu (uveřejněno v časopise Psychosom (č. 6/2005)... Radkin Honzák: Patologičtí lháři nemohou za to, že lžou, protože jsou tak naprogramováni:...

Žiju s patologickým lhářem

16.07.2014 10:11
Zajímavý článek o patologickém lhaní uveřejnil časopis Psychologie Dnes v čísle 11/2012 - ukázku najdete zde...

Negativní důsledky hraní online (MMORPG) her a herní závislost

20.06.2014 14:40
Počítače vládnou světem, mnoho lidí žije svůj virtuální život někde jinde. Zajímá mě problematika nedrogových závislostí, především těch co souvisí s komunikačními technologiemi. Proto jsem pátrala...

Teorie vzniku a vývoje závislosti na internetu

20.06.2014 14:30
 Téma nových typů závislostí je čím dál aktuálnější, sama se jimi zabývám. Proto mě velmi zaujal článek o teorii vzniku a vývoje závislosti na internetu (uveřejněný je na stránkách...

Fenomén sociálních sítí - PhDr. Lenka Svobodová

20.06.2014 14:25
  FENOMÉN SOCIÁLNÍCH SÍTÍ autorka: PhDr. Lenka Svobodová - článek byl uveřejněn v časopise Řízení školy, číslo 1/2013 (leden), ročník X. (str. 39-40). Sociální sítě jsou dnes běžnou součástí...

Emoční inteligence a zvládání zátěže

20.06.2014 14:20
V časopise Psychologie a její kontexty (roč. 2013, vol. 4, č. 2) byly publikovány výsledky výzkumu vlivu emoční inteligence na zvládání zátěžových situací u žáků 6. a 7.ročníků ZŠ. Pokud Vás zajímá,...

Souvislost mezi lhaním a emoční inteligencí v ČR

20.06.2014 12:38
Zajímá-li Vás problematika lhaní, podívejte se na článek Mgr. Lenky Mynaříkové, který se zabýval zkoumáním vztahu mezi lhaním a emoční inteligencí. Článek vyšel v časopise e-psychologie (č. 4/2013) -...

Má smysl zakazovat rodičům tělesné trestání dětí?

16.06.2014 20:06
Názory na tělesné testy - podle psychologa, ekonomky a socioložky najdete na www.portal.cz/casopisy/pd/ukazky/-ma-smysl-/52783/

Děti úplňku - výchova autistických dětí

16.06.2014 18:21
Zajímavý článek o výchově autistických dětí byl uveřejněn v Respektu - Petr Třešňák za něho získal Novinářskou cenu Psychiatrické společnosti. Přečíst si ho můžete  zde.

Jak vyléčit noční můry?

16.06.2014 10:15
Článek na téma noční můry vyšel v časopise Psychologie Dnes č.5/2014 - ukázku najdete zde...

Vliv vybraných charakteristik rodinného prostředí na rizikové chování 15tiletých adolescentů

04.05.2014 12:48
Zajímá Vás, jaký je vliv rodinného prostředí na rizikové chování 15 ti-letých adolescentů? Seznamte se s výzkumnou studií J. S. Novotného a P. Okrajka, který byla publikována v časopise e-psychologie...

Posuzování dětí v trestních věcech.

04.05.2014 12:44
"Ve věcech trestních může dítě vystupovat ve třech pozicích – jako oběť, jako svědek či jako pachatel." Jak je to s posuzováním dětí v této oblasti? Přečtěte si článek dětské klinické...

Proč nejsou "Barvy života" diagnostickou metodou

02.05.2014 14:45
Stále častěji dostávám od pedagogů otázky týkající se metody Barvy života. Mojí odpovědí je stanovisko Unie psychologických asociací, která  tuto metodu podrobně analyzovala. Došla k...

Skryté záškoláctví - PhDr. Lenka Svobodová

14.02.2014 09:38
SKRYTÉ ZÁŠKOLÁCTVÍ autorka: PhDr. Lenka Svobodová - článek byl uveřejněn v časopise Řízení školy, číslo 10/2012 (říjen), ročník IX. (str. 27-29) Záškoláctví je často vnímáno jako neomluvená absence....

Co by měl předškolák zvládat a znát, než nastoupí do 1. třídy základní školy - PhDr. Lenka Svobodová

04.02.2014 15:11
Období zápisů dětí do první tříd je současně i obdobím mnoha otázek. Co by všechno by měl předškolák zvládnout a znát?  ROZUMOVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI  Kromě toho, že dítě dokáže říci své...

ZE ŠKOLNÍ PRAXE – ŠKOLNÍ (NE)ZRALOST - PhDr. Lenka Svobodová

03.02.2014 15:16
V tomto období je aktuální téma zápisů do prvních třídy, tedy i školní zralosti. Podělím se s Vámi o jeden skutečný příběh, na kterém lze ilustrovat, že není důležitá pouze zralost fyzická a...

Analýza profese strojvedoucího Českých drah z pohledu psychologa

08.01.2014 16:14
V roce 2000 jsem se v rámci své seminární práce zabývala pracovními podmínkami strojvedoucích u Českých drah. Pokud Vás zajímá, s čím se strojvedoucí ve své práci potýkají, přečtěte si výsledky mého...

Šikana na pracovišti

19.12.2013 14:19
Zažili jste vy nebo Vaši známí nehezké vztahy v zaměstnání? Zda se jedná či nejedná o šikanu na pracovišti Vám může pomoci rozklíčovat moje kniha NENECHTE SE ŠIKANOVAT KOLEGOU ANEB MOBBING -...

Rozhovor - šikana na pracovišti

09.08.2013 13:52
  Několik let jsem se velmi intenzívně zabývala šikanou na pracovišti neboli mobbingem, z této doby pochází i interview pro časopis Personál:   PERSONÁL-rozhovor 1.jpg...

článek Mobbing - PhDr. Lenka Svobodová

09.08.2013 00:00
Z období mého aktivního zájmu o problematiku mobbingu, pochází i tento článek v časopise Prevence. Věřím, že zde najdete mnoho zajímavých a užitečných informací. Text článku se rozkraje po kliknutí...
<< 1 | 2 | 3

Kalendář akcí

Poslední volná místa na mé dva semináře

10.04.2016 11:00
První téma semináře jste si zvolili sami, hlasováním na mých stránkách, druhé téma jsem vybrala dle aktuálního dění ve školství: 20. dubna 2016 - Praha - KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ: Cílem semináře je naučit pedagogy rozpoznávat...