Nejsem právník, ale protože se mě ptáte na oporu v zákonech a učitel by měl přinejmenším tu školskou legislativu znát, založila jsem tuto podrubriku.
Mým záměrem je zde uveřejňovat nejrůznější informace týkající se zákonů, vyhlášek, nařízení, metodických pokynů, apod. Budu ráda i za Vaše tipy...

Legislativa

Kariérní řád

16.11.2016 08:14
7. listopadu 2016 schválila vláda návrh MŠMT týkající se kariérního systému učitelů. Níže najdete všechny informace, které jsem, k tomuto velmi diskutivanému tématu kariérního řádu, našla. Další...

AKTUALIZOVANÝ METODICKÝ POKYN MŠMT K ŘEŠENÍ ŠIKANY

29.03.2016 09:05
MŠMT AKTUALIZOVALO METODICKÉ POMŮCKY K ŘEŠENÍ ŠIKANY   Praha, 24. března 2016 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předkládá přehledný a ucelený metodický materiál k prevenci...

Přehled zákonů, vyhlášek, nařízení

01.06.2015 10:34
Potřebujete nějaký zákon a nechce se Vám ho hledat nebo nevíte, kde? Nabízím přehled těch nejdůležitějších (pro školství): 561/2004 Sb.: Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a...

Metodická informace - kvalifikovanost dle zákona o pedagogických pracovnících

01.06.2015 10:24
S účinností k 1. lednu 2015 došlo k podstatné změně v požadavcích na odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků (novela zákona o pedagogických pracovnících). Obecná výjimka, umožňující vykonávat...

Vyzvedávání dětí rozvedených rodičů ze škol - stanovisko ČŠI.

01.06.2015 10:19
V souvislosti s několika problematickými stížnostmi rozvádějících se nebo rozvedených rodičů, které se týkají vyzvedávání dětí ze školy či školského zařízení uvádí Česká školní inspekce následující...

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

01.06.2015 10:17
Metodický pokyn z 22.12.2005, platí sice jen pro školy zřizované MŠMT, ale pokyn sám uvádí, že jej podpůrně mohou využívat i další školy, zapsané ve školském rejstříku. A protože se zabývá některými...

Školní úrazy

01.06.2015 10:16
S účinností od 1. září 2014 dochází ke změně ve vyplňování záznamů o úrazech a jejich zasílání České školní inspekci v souladu s vyhláškou č. 64/2005 Sb.,...