Na svých seminářích (anebo emailem) často dostávám nejrůznější otázky týkající se práce pedagoga. Některé jsou z psychologie, jiné můj obor přesahují. Ale protože se všechny týkají školy a školství, snažím se odpovědi na Vaše dotazy hledat.

 

Dotazy

Jaký vliv má radiace na živý organismus?

10.03.2017 13:39
Víte, jaký vliv má radiace na živý organismus? Kolik SV jednotek dostaneme do těla např. při RTG hrudníku? (Zdroj: časopis Zázraky medicíny 10/2016).  

Jak se pozná Alzheimerova choroba?

10.03.2017 13:32
Nedávno se mě někdo ptal, jak se pozná Alzheimerova choroba. Je to sice nemoc nevyléčitelná, ale včasnou léčbou se prý těžká stádia choroby dají oddalovat. Našla jsem takový šikovný informační leták,...

Jak bylo v Senátu?

06.10.2015 16:55
Dotaz: Jak bylo v Senátu? Moje odpověď: To nelze říci jedním slovem. Pocity jsou rozporuplné... Pro ty, kteří nesledují kontinuálně, šlo o 16. veřejné slyšení v Senátu na téma "Ochrana proti...

Legislativní status selhávajících dětí bez diagnózy

13.06.2015 20:54
Dotaz: Jaký je legislativní status žáků, u nichž nebylo možné z určitých příčin diagnózu jednoznačně uzavřít při jednom vyšetření a ke kontrole může dojít až s určitým časovým odstupem (např. je...

Rozpory mezi závěry vyšetření ŠPZ a dětského psychiatra

13.06.2015 20:53
Dotaz: Po komplexním vyšetření dítěte v SPC (jedná o dítě s  Aspergerovým syndromem) vzešla příslušná doporučení pro další práci (doporučení pro práci ve škole i doporučení pro zákonné...

Dítě s LMP – rozdílný pohled školského poradenského zařízení a rodičů

13.06.2015 20:52
Dotaz: Dotaz se týká žáků s lehkým mentálním postižením (zejm. v základním vzdělávání). V „normálním“ případě, který předpokládá vyhláška je žák, který je individuálně integrován v běžné třídě...

Odklad školní docházky po termínu stanoveném školským zákonem.

01.06.2015 11:16
Jaký je postup ředitele školy v případě, že zákonný zástupce podal žádost o odklad školní docházky po termínu stanoveném školským zákonem? Termín stanovený v § 37 odst. 1 školského...

ZKOUŠKA NA ALKOHOL U ŽÁKA

01.06.2015 11:14
Existuje zákonná norma podle které je žák povinen se podrobit orientační zkoušce na alkohol nebo lékařskému vyšetření na omamné a psychotropní látky? Které osoby musí být přítomny, jedná-li se o...

Jak má postupovat škola v případě uvolňováni žáka rodiči?

01.06.2015 11:14
Základní postup pro uvolňování žáků z vyučování stanoví ředitel školy ve školním řádu. Dalším souvisejícím předpisem je Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských za řízení. Další...

Počet učitelů na zájezdu

01.06.2015 11:13
Jaký počet pedagogických pracovníků je nutný k vyslání 38 žáků na vzdělávací zájezd do Vídně na dva dny? Vyhláška 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění...

Bezpečnost žáků při jízdě hromadnou dopravou.

01.06.2015 11:13
Prosím o odpověď, jakým způsobem ošetřit bezpečnost žáků, pokud jedou hromadnou dopravou s vyučující na taneční soutěž. Podle čl. 14 Pracovního řádu se dozor nad žáky koná mimo jiné...

Úrazy na odborném učilišti.

01.06.2015 11:12
Jsme odborné učiliště a máme problémy s úrazy našich žáků. Slyšeli jsme, že v případě jejich úrazu nejsme povinni sepisovat záznam o pracovním úrazu jako tomu bylo za platnosti vyhlášky č....

Student si hrál o přestávce s míčem a přivodil si úraz

01.06.2015 11:12
Plnoletý student si o přestávce ve třídě hrál s míčem a při rozmachu rukou praštil do zdi a zlomil si kůstku na dlani. Je to úraz pro uplatnění nároku u pojišťovny školy, nebo nedbalost...

Úraz žáka v jídelně

01.06.2015 11:11
Jak je řešen úraz žáka v jídelně, kam chodí žáci na oběd, ale jídelna není zařízením školy? Kdo úrazy zapisuje a kdo odškodňuje? Úrazy žáků se evidují a šetří podle zákona č. 561/2004 Sb.,...

Úraz dítětě v MŠ.

01.06.2015 11:11
Musí mít učitelka v MŠ nějaké zdravotnické školení, aby věděla, jak se zachovat při úrazu dítěte? Kdy má volat záchranku, nebo kdy může po úraze předat dítě pouze rodiči? Můj syn měl ve školce...

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

01.06.2015 11:10
Je nutná přítomnost školeného zdravotníka na škole v přírodě (1. stupeň ZŠ) při počtu 12 žáků a 4 pedagogických pracovníků? Délka pobytu je 5 dní (4 noci). Dle platné směrnice jsem vyrozuměla, že...

Útěk ze školky

01.06.2015 11:09
Moje neteř "utekla" ze školky (šly se s kamarádkou podívat na pejska k nim domů). Všechno dobře dopadlo, nic se nepřihodilo, děvčata byla zastižena na cestě zpátky do školky. Taková věc se...

Rozchod na výletě.

01.06.2015 11:09
Zajímá mne, je-li možné, aby žáci např. 9. tříd dostali na výletě rozchod ve dvojicích, aby mohli plnit dané úkoly v pracovních listech na předem vytyčené a známé trase, kdy vyučující bude čekat...

Se školkou na výletě

01.06.2015 11:08
Mám dceru, která navštěvuje školku. Školka pořádá výlety autobusem a na jedné sedačce sedí třeba pět dětí a ještě některé sedí na stupínkách v uličce nebo přímo v uličce. Ráda bych se zeptala,...

Dozor nad žáky při přesunech

01.06.2015 11:06
Prosím o výklad k nutnosti dozoru pedagoga při přesunu žáků středního odborného učiliště nebo středních škol v průběhu vyučování a to z  budovy školy do tělocvičny, na sportovní...
Záznamy: 1 - 20 ze 24
1 | 2 >>