Přihláška na seminář 24.4.2018 v Olomouci (ag. Dialog): LHANÍ - JAK HO ROZPOZNAT A ŘEŠIT.

K čemu může být pedagogovi seminář o LHANÍ? Váháte, zda se přihlásit? Podrobnější informace naleznete níže...

Termín: 24. dubna 2018 od 9:30 do 14:15.

Anotace: LHANÍ - JAK HO ROZPOZNAT A ŘEŠIT

Lži, nepravdy či polopravdy jsou všude kolem nás, ve školním prostředí tomu není jinak. Pedagog se musí s jejich nejrůznějšími podobami potýkat i několikrát denně. Jedním s cílů semináře je podívat se na lhaní komplexním pohledem – jednak pedagogy seznámit s různými příčinami a motivy, proč se (nejen) děti a dospívající uchylují ke lhaní. Ale také naučit účastníky rozlišovat, o jakou podobu lhaní se jedná, protože jde o klíčovou dovednost pro eliminaci či redukci dalšího lhaní. Bez rozpoznání pravé příčiny je možné lhaní pouze potlačit či „donutit“ dotyčného lépe lhát. 

Lež však může mít hlubší příčiny, než je např. prostý zisk. Může za ní být schováno mnoho věcí a často velmi závažných – např. domácí násilí, týrání, zneužívání, šikana, popř. symptom nějaké duševní poruchy. Klíčovou součástí semináře jsou i otázky, zda za lhaní trestat či nikoliv, jaký volit postup při jeho vyšetřování a především – jak lhaní rozpoznat. Člověk nelže jenom tak, lží něco zakrývá. Je třeba přijít na to, co konkrétně má skrýt. Proto je dalším cílem semináře ukázat účastníkům, jaké alternativy mohou žákům nabídnout, čím je motivovat, aby se nebáli říkat pravdu a jak se dá „zisku“ dosáhnout i jinak než lží. 

Ale vzhledem k tomu, že nelžou pouze žáci, ale i jejich rodiče, zákonní zástupci (anebo naši kolegové) – seminář se bude věnovat i této citlivé oblasti. Např. jak jednat s rodičem, který lže, jak jeho lhaní odhalit a především, jak ho motivovat, aby s námi spolupracoval a příště již nelhal.

A protože někdy lžeme všichni, mohou být zajímavou části semináře i tipy, na co si dát pozor, aby nebyla odhalena lež naše...

CENA: 990 Kč (pro předchozí účastníky mých seminářů 940 Kč).

CO VŠE JE V CENĚ SEMINÁŘE ZAHRNUTO?
- rozsah 6 vyučovacích hodin
- pracovní listy pro účastníky
- možnost konzultace problému

- podílení se na programu semináře: zasláním dotazu lektorce před jeho konáním
- osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce
- občerstvení (výborné chlebíčky, něco sladkého, káva, čaj, voda)
- a v neposlední řadě mé dlouholeté zkušenosti a specifické know how

________________________________________________________________________________________________________

Zajímá Vás, kde se budou konat moje semináře pro pedagogy v Praze? Rozhodujete se i podle prostředí? Máte školy dost přes den, nechce se Vám v ní trávit ještě další čas - svým profesním a osobnostním rozvojem?

Pokud ano, tak Vás potěším - semináře pod hlavičkou mé vzdělávací agentury Dialog realizuji v neškolním prostředí - v konferenčních prostorách hotelu v Praze 3 nedaleko AN a metra Florenc... 
(Tato informace se týká pouze seminářů, které realizuji sama, nikoliv těch, kde přednáším pro jiné agentury).

 

________________________________________________________________________________________________________