Vítejte na mých webových stránkách

V dnešní uspěchané době máme často problém se zastavit, najít si čas a klid na setkání a popovídání tváří v tvář. Vše řešíme v poklusu a pod časovým tlakem. Chybí nám harmonie, pohoda, klid a láska. Jenže - čím rychleji žijeme, tím hůře se nám daří zastavit.

 

Žijeme ve stresu - to nás odnaučilo řešit problémy konstruktivně. Buď se problému vyhýbáme, odkládáme ho v naději, že se situace sama vyřeší anebo se tváříme, že žádný problém není. A pokud už ho musíme řešit, často jednáme neadekvátně, pod vlivem velkých emocí a s mnoha negativními následky. Všechny neřešené problémy se dříve nebo později projeví na našem zdraví - duševním i fyzickém. Nejen, že jsme více nemocní, ale stále častějí lékař nenalézá příčinu naší nemoci.

 

CO S TÍM?

Nejlepší řešení problémů, je naučit se jim předcházet!

Nabízím Vám pomoc při řešení problémů s dětmi, školou, rodinou, kolegy, nadřízenými - např. formou SEMINÁŘE či WORKSHOPU.

 

Nebudu Vám radit, co máte dělat, ale nabídnu Vám návod, jak se s problémem úspěšně vypořádat.

Protože cesta úspěšného řešení nespočívá v pasívním přijímání (často převzatých) informací, ale v aktivním přístupu k problému.

 

Všechny mnou sdělované informace, příběhy a kazuistiky pocházejí z českého prostředí, jsou založeny na zkušenostech z reálné praxe a co je nejdůležitější - mají řešení  :-)

 

Na setkání a spolupráci se těší

PhDr. Lenka Svobodová

psycholožka a lektorka

POSLEDNÍ MOŽNOST VYBÍRAT!
Chcete se ve 2. pololetí zúčastnit semináře, který ve vzdělávací nabídce pro pedagogy chybí?
Anebo byste si téma chtěli vybrat sami?
 
U mě a mé vzdělávací agentury Dialog tuto možnost máte! Datum a místo jsou již jasné: těším se na Vás 20. března 2018 v Praze a 24. dubna (po kratší pauze)
i v Olomouci. 
Podílejte se na výběru tématu. Hlasování probíhá buď na mých webových stránkách (rubrika "Přihlášení na semináře"), na mém Facebooku anebo mi Váš nápad můžete poslat emailem.
 
HLASOVÁNÍ PROBÍHÁ DO 17. LEDNA!
 zvu Vás 31. března 2017 do Prahy.Chcete se ve 2. pololetí zúčastnit semináře, který ve vzdělávací nabídce pro pedagogy chybí?
Anebo byste si téma chtěli vybrat sami?
U mě a mé vzdělávací agentury Dialog tuto možnost máte! 
Máte možnost o tématu rozhodnout. Hlasování probíhá buď na mých webových stránkách (v rubrice "Přihlášení na semináře) anebo na mém Facebooku (https://www.facebook.com/pg/DialogVzdelavaciAgentura/events/?ref=page_internal)
 
 zvu Vás 31. března 2017 do Prahy.

31. března 2017 do Prahy.Ačkoliv je chování žáků a jejich rodičů stále náročněji zvladatelné - autorita mocenská nám k respektu nepomůže. Jak napsal R. Sabatier: „Jednat autoritářsky je ten nejjistější způsob, jak všechnu autoritu ztratit.“ 

nezoufejte - mám pro Vás návod, jak posilovat autoritu neformální - přihlaste se na můj seminář v Praze (31. března) a dozvíte se více -Jak na to? Více Vám prozradím na mém semináři v Praze - 31.3.2017 

Chcete se ve 2. pololetí zúčastnit semináře, který ve vzdělávací nabídce pro pedagogy chybí? Jedno takové (stále aktuální) téma pro Vás mám: "Autorita učitele - jak jí získat, posílit a neztratit". Pokud Vás téma zaujalo, zvu Vás 

31. března 2017 do Prahy.

Nejoblíbenější semináře
za 2. pololetí 2016/17:

1) Jak posílit psychickou odolnost.

2) Agresivita ve škole.

3) Jak na šikanu.

4) Proč tresty nefungují.

5) Emoce ve škole.

6) Třídní klima.

 

Nejoblíbenější semináře
za 1. pololetí 2016/17:

1) Téma: Komunikace s rodiči.

2) Téma: Jak odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků.

3) Téma: Školní nekázeň. Problémový žák.

4) Téma: Jak na šikanu.

Nejoblíbenější semináře
za 2.pololetí 2015/16:

1) Téma: KOMUNIKACE S RODIČI

2) Téma: PROBLÉMOVÝ ŽÁK

3) Téma: PREVENCE STRESU

4) Téma: ŠIKANA

Nejoblíbenější semináře
za 1.pololetí 2015/16:

1) Téma: UČITEL - RIZIKOVÁ PROFESE
2) Téma: KOMUNIKACE S RODIČI A ZZ

3) Téma: SEBEPOŠKOZOVÁNÍ

Nejoblíbenější semináře
ve 2. pololetí 2014/15

1) Téma: MANIPULACE
2) Téma:
ŠKOLNÍ NEKÁZEŇ
3) Téma: NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

Nejoblíbenější semináře
za 1.pololetí 2014/15:

1) Téma: ŠKOLNÍ NEKÁZEŇ
2) Téma: EMOCE VE ŠKOLE

3) Téma: ŠKOLNÍ (NE)ÚSPĚŠNOST