Vítejte na mých webových stránkách

V dnešní uspěchané době máme často problém se zastavit, najít si čas a klid na setkání a popovídání tváří v tvář. Vše řešíme v poklusu a pod časovým tlakem. Chybí nám harmonie, pohoda, klid a láska. Jenže - čím rychleji žijeme, tím hůře se nám daří zastavit.

 

Žijeme ve stresu - to nás odnaučilo řešit problémy konstruktivně. Buď se problému vyhýbáme, odkládáme ho v naději, že se situace sama vyřeší anebo se tváříme, že žádný problém není. A pokud už ho musíme řešit, často jednáme neadekvátně, pod vlivem velkých emocí a s mnoha negativními následky. Všechny neřešené problémy se dříve nebo později projeví na našem zdraví - duševním i fyzickém. Nejen, že jsme více nemocní, ale stále častějí lékař nenalézá příčinu naší nemoci.

 

CO S TÍM?

Nejlepší řešení problémů, je naučit se jim předcházet!

Nabízím Vám pomoc při řešení problémů s dětmi, školou, rodinou, kolegy, nadřízenými - např. formou SEMINÁŘE či WORKSHOPU.

 

Nebudu Vám radit, co máte dělat, ale nabídnu Vám návod, jak se s problémem úspěšně vypořádat.

Protože cesta úspěšného řešení nespočívá v pasívním přijímání (často převzatých) informací, ale v aktivním přístupu k problému.

 

Všechny mnou sdělované informace, příběhy a kazuistiky pocházejí z českého prostředí, jsou založeny na zkušenostech z reálné praxe a co je nejdůležitější - mají řešení  :-)

 

Na setkání a spolupráci se těší

PhDr. Lenka Svobodová

psycholožka a lektorka

Ačkoliv je chování žáků a jejich rodičů stále náročněji zvladatelné - autorita mocenská nám k respektu nepomůže - jak napsal R. Sabatier:
„Jednat autoritářsky je ten nejjistější způsob, jak všechnu autoritu ztratit.“ Ale nezoufejte - mám pro Vás návod, jak posilovat autoritu neformální - přihlaste se na můj podzimnní seminář v Praze "AUTORITA UČITELE - jak ji získat, posílit a neztratit" (9. října 2017) a dozvíte se více.

31. března 2017 do Prahy.Ačkoliv je chování žáků a jejich rodičů stále náročněji zvladatelné - autorita mocenská nám k respektu nepomůže. Jak napsal R. Sabatier: „Jednat autoritářsky je ten nejjistější způsob, jak všechnu autoritu ztratit.“ 

nezoufejte - mám pro Vás návod, jak posilovat autoritu neformální - přihlaste se na můj seminář v Praze (31. března) a dozvíte se více -Jak na to? Více Vám prozradím na mém semináři v Praze - 31.3.2017 

Chcete se ve 2. pololetí zúčastnit semináře, který ve vzdělávací nabídce pro pedagogy chybí? Jedno takové (stále aktuální) téma pro Vás mám: "Autorita učitele - jak jí získat, posílit a neztratit". Pokud Vás téma zaujalo, zvu Vás 

31. března 2017 do Prahy.

Nejoblíbenější semináře
za 2. pololetí 2016/17:

1) Jak posílit psychickou odolnost.

2) Agresivita ve škole.

3) Jak na šikanu.

4) Proč tresty nefungují.

5) Emoce ve škole.

6) Třídní klima.

 

Nejoblíbenější semináře
za 1. pololetí 2016/17:

1) Téma: Komunikace s rodiči.

2) Téma: Jak odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků.

3) Téma: Školní nekázeň. Problémový žák.

4) Téma: Jak na šikanu.

Nejoblíbenější semináře
za 2.pololetí 2015/16:

1) Téma: KOMUNIKACE S RODIČI

2) Téma: PROBLÉMOVÝ ŽÁK

3) Téma: PREVENCE STRESU

4) Téma: ŠIKANA

Nejoblíbenější semináře
za 1.pololetí 2015/16:

1) Téma: UČITEL - RIZIKOVÁ PROFESE
2) Téma: KOMUNIKACE S RODIČI A ZZ

3) Téma: SEBEPOŠKOZOVÁNÍ

Nejoblíbenější semináře
ve 2. pololetí 2014/15

1) Téma: MANIPULACE
2) Téma:
ŠKOLNÍ NEKÁZEŇ
3) Téma: NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

Nejoblíbenější semináře
za 1.pololetí 2014/15:

1) Téma: ŠKOLNÍ NEKÁZEŇ
2) Téma: EMOCE VE ŠKOLE

3) Téma: ŠKOLNÍ (NE)ÚSPĚŠNOST